• PO-PI 9:00-18:00
  • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C – pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B – morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A – oceánska plavba na mori bez obmedzenia

 

Kurz stupeň C:

Najbližší termín kurzu : 23.10. 2020

Informácia pre záujemcov: kurzy sa vykonávajú v jarných a jesenných termínoch ( marec- jún, september- november). Počas letných  prázdnin sa rozhodnutím úradov skúšky nevykonávajú.

 

Preukaz  potrebujete, ak má rekreačné plavidlo:

– celkovú dĺžku  2,5m – 24 m
– výkon hlavného motora je viac ako 4 kW
– plocha základného oplachtenia je väčšia ako 12 m2
– počet osôb na palube je max. 12

Doklady potrebné k vydaniu preukazu:

– lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
– 2 farebné fotografie 3,5 x 3 cm
– vydanie preukazu 40,- EUR
– preukaz odbornej spôsobilosti Rádiotelefonista plavebnej pohyblivej služby   je podmienkou k vydaniu preukazu na more, alebo absolvovanie kurzu u nás
– praktickú skúšku a plavbu podľa výberu kvalifikácie  – od 90 EUR na našom  motorovom člne, alebo na plachetnici na Slovensku, alebo na  Neusiedler v Rakúsku, či na Balatóne
– potvrdenie o plavbe na mori vypísané  s držiteľom preukazu, s ktorým ste  prax získali (i vydaným v zahraničí), v dlžke 200 NM, resp. 100 moto hodín

Cena teor. časti kurzu kat. C –   350 EUR

 

Cena zahŕňa:

prednásky odborných lektorov schválených námorným úradom
skúšky k obom kurzom v našich priestoroch v Dome lodníkov, Bratislava
skriptá, podklady na vašu prípravu na skúšky
navigačné pomôcky, pracovné mapy
občerstvenie na kurze

 

Informácie o kurze a skúškach :

Skúšky Námorného kurzu a Rádiotelefonistu sa vykonávajú v našich školiacich priestoroch

Teoretická časť kurzu:
Navigácia – základné vedomosti
Plavebná náuka – vrátane plachetníc
Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori – COLREG
Meteorológia – základné vedomosti
Zdravoveda
Jachtársky slovník v angličtine – základné pojmy

 

Ponuka:

Pre tých, ktorí nemali možnosť získať potrebnú nautickú prax, ponúkame možnosť absolvovať ju s našimi inštruktormi námornej plavby, oprávnenými vykonávať výcvik a praktické skúšky k námornému kurzu, resp. pre držiteľov preukazu absolvovať zdokonaľujúci skrátený praktický výcvik na mori  v Chorvátsku.

Účastníci výcviku nemusia následne vykonať praktickú skúšku na Slovensku, pretože ju majú zahrnutú v cene výcviku.

 

Časový rozvrh kurzu: piatok    8.00 – 19.00 hod.
  sobota   8.00 – 18.00 hod.
  Nedeľa  8.00 – 16.00 hod. , od 16.00 – 19.00 hod. prednáška Radiotelefonista

tel. + 421 910 312 399
tel. + 421 910 569 933

Termíny skúšok sú schvaľované Námorným úradom:

 

Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška

 1. 20. – 22. 03. 2020 06. 04. 2020
 2. 03. – 05. 04. 2020 27. 04. 2020
 3. 12. – 14. 06. 2020 22. 06. 2020
 4. 10. – 12. 07. 2020 27. 07. 2020
 5. 28. – 30. 08. 2020 05. 10. 2020
 6. 18. – 20. 09. 2020 20. 10. 2020
 7. 23. – 25. 10. 2020 16. 11. 2020
 8. 20. – 22. 11. 2020 07. 12. 2020

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more) na motorové člny a plachetnice u nás, aj postupne, získate zľavu vo výške 100 EUR

 

 

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more) na motorové člny u nás, aj postupne, získate zľavu vo výške 50 EUR

Uplatnenie do 12M

Prihláška na kurz:

Prihláška na  praktický výcvik

na plachetnici na mori. Zameraný je na na získanie praxe a zloženie praktickej skúšky na mori pre tých, ktorí chcú získať potrebné zručnosti. Prihlásiť sa môžete už teraz.

Máte otázku?

Kontakt

Sme autorizovaný predajca značiek

YAMAHA, Suntracker, Tahoe boats, RIVER

Máme obchodné zastúpenie pre značky

Regalboats, Whaly

maxresdefault (2)
2300RX_insets_17_469-2k
M38HT_03-1-mve6vcpgq11eazy3jgulhkbvcd44f9dwvq87pvj6p4
2300-hero-v2
234-CC_img164688_900
204-CC_img164646_900