• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
 • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  areál Ferona Servis
 • +421 910 569 933
  +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Kategórie:

 • G – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby  do 200 Nm od pobrežia.   Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblasť plavby C a B, pobrežná a morská plavba, platí aj s námornými preukazmi vydanými v zahraničí ( napr. v HR)

 

 • F – plavebná pohyblivá služba –  všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia a na vnútrozemské vodné cesty. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblast plavby A, oceánska plavba.

 

 • H – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

 • B – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu v Európe,  úroveň I

 

 • C – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu na Slovensku, úroveň II

 

 

Skúšky prebiehajú v našich skúšobných termínoch, nečakáte na pridelenie termínu z úradu.

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu H v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava z ceny kurzu 20 EUR.

 

Cena kurzu – 150 EUR ( v cene dve skúšky *) 

Individuálny kurz – 350 EUR

Poplatok za skúšku 30 EUR

Poplatok za individuálnu skúšku 150 EUR

Rozdielová skúška ( zvýšenie, rozšírenie odbornosti ) – 70 EUR

* v jednom termine skúšky a v jednej cene kurzu je možné vykonať aj dve skúšky, napr. skúšku na G a  H. 

Žiadateľ predkladá 2x  žiadosť o skúšku, 2x 30 EUR poplatok za skúšku a 2x fotografie 3,5 x 3 cm

 

 

 

Doklady potrebné ku skúške:  

– žiadosť o skúšku – pošleme Vám mailom
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 1ks/ žiadosť
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 30 EUR/ žiadosť

 

 

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 4 hodiny

Regulačný úrad si vyhradzuje právo termín skúšok v nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
 1. 16. 11. 2023 07.12. 2023
 2. 14. 03. 2024 21.3.2024
 3. 18. 04. 2024 25.4.2024
 4. 19. 05. 2024 27.5.2024
 5. 13. 06. 2024  20.6.2024
 6. 12. 09. 2024  19.9.2024
 7. 10. 10. 2024  17.10.2024
 8. 14. 11. 2024  25.11.2024

Prihláška na kurz

Kontakt

Akciová cena  

Námorný kurz + Rádiotelefonista – zľava 50 EUR, po zľave 550 EUR

 

Zľava na kurzy v kombinácii 

Námorný kurz  + Rádiotelefonista ( teraz akciová cena) + Vnútrozemský kurz VMP 

 • zľava 100 EUR

Získate tak najvýhodnejšiu cenu v SK. Úhrada a realizácia kurzov v kombinácii je možná aj postupne