• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
 • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  areál Ferona Servis
 • +421 910 569 933
  +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Kategórie:

 • G – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby  do 200 Nm od pobrežia.   Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblasť plavby C a B, pobrežná a morská plavba, platí aj s námornými preukazmi vydanými v zahraničí ( napr. v HR)

 

 • F – plavebná pohyblivá služba –  všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia a na vnútrozemské vodné cesty. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblast plavby A, oceánska plavba.

 

 • H – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

 • B – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu v Európe,  úroveň I

 

 • C – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu na Slovensku, úroveň II

 

 

Skúšky prebiehajú v našich skúšobných termínoch, nečakáte na pridelenie termínu z úradu.

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu H v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava z ceny kurzu 20 EUR.

 

Cena kurzu – 150 EUR ( v cene dve skúšky *) , pri realizácii s námornym kurzom akciová cena 130 EUR

Individuálny kurz – 350 EUR

Poplatok za skúšku 20 EUR

Poplatok za individuálnu skúšku 150 EUR

Rozdielová skúška ( zvýšenie, rozšírenie odbornosti ) – 70 EUR

* v jednom termine skúšky a v jednej cene kurzu je možné vykonať aj dve skúšky, napr. skúšku na G a  H. 

Žiadateľ predkladá 2x  žiadosť o skúšku, 2x 20 EUR poplatok za skúšku a 2x fotografie 3,5 x 3 cm

 

 

 

Doklady potrebné ku skúške:  

– žiadosť o skúšku – pošleme Vám mailom
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 1ks/ žiadosť
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 20 EUR/ žiadosť

 

 

Pri zrušení, zmene termínu kurzu 5 dní a menej pred kurzom účtujeme storno poplatok 50% z ceny kurzu.

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 4 hodiny

Regulačný úrad si vyhradzuje právo termín skúšok v nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
 1. 16. 11. 2023 07.12. 2023
 2. 14. 03. 2024 21.3.2024
 3. 18. 04. 2024 25.4.2024
 4. 13. 05. 2024 27.5.2024
 5. 13. 06. 2024  20.6.2024
 6. 12. 09. 2024  19.9.2024
 7. 10. 10. 2024  17.10.2024
 8. 14. 11. 2024  21.11.2024

Prihláška na kurz

Kontakt

ZĽAVA 

kombinácia kurzov námorný kurz + rádiotelefonista – zľava 50 EUR 

kombinácia kurzov – námorný kurz + rádiotelefonista + vnútrozemský kurz

 • zľava 130 EUR na motorové člny a plachetnice
 • zľava   90 EUR na motorové člny

Benefit:

Úhrada a realizácia kurzov v kombinácii je možná aj postupne, uplatnenie zliav na kurzy je možné bez obmedzenia času