• PO-PI 9:00-18:00, osobna navšteva dohodou
  • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Kategórie:

  • G – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia.   (Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla)

 

  • F – všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

 

  • H – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

  • B,C – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu I. a II.

 

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny a plachetnice u nás, získate zľavu vo výške 100 EUR

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny u nás, získate zľavu vo výške 50 EUR

 

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava 25 EUR z ceny kurzu.

 

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS Vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na riekach.  Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie

 

 

Doklady potrebné ku skúške :

– prihláška
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 2ks
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 20 EUR

Cena kurzu 100 EUR

V prípade záujmu o individuálny kurz  je cena 280 EUR.

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 3,5 hodiny, od 16,00-19,00 hod.

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
24. 01. 2021 22. 02. 2021
  21. 02. 2021 01. 03. 2021
  21. 03. 2021 29. 03. 2021
  16. 05. 2021 25. 05. 2021
  13. 06. 2021 29. 06. 2021
  08. 08. 2021 13. 09. 2021
  26. 09. 2021 25. 10. 2021
  31. 10. 2021 25. 11. 2021

Prihláška na kurz

Kontakt