• PO-PI 9:00-18:00, osobna navšteva dohodou
  • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava, areál Ferona Servis
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Kategórie:

  • G – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby  do 200 Nm od pobrežia.   Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblasť plavby C a B, pobrežná a morská plavba.

 

  • F – plavebná pohyblivá služba –  všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblast plavby A, oceánska plavba.

 

  • H – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

  • B – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu naSlovensku, úroveň II

 

  • C – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu v Európe,  úroveň I

 

 

Skúšky prebiehajú v našich skúšobných termínoch, nečakáte na pridelenie termínu z úradu.

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava z ceny kurzu.

 

 

AKCIA – zvýhodnená cena kurzu v kombinácii s námorným, alebo vnutrozemským kurzom 120 EUR

Cena kurzu – 150 EUR ( v cene dve skúšky *)

Cena individuálneho kurzu – 280 EUR

* v jednom termine skúšky a v jednej cene kurzu je možné vykonať aj dve skúšky, napr. skúšku na G a  H.  Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 2x fotografie.

 

 

Doklady potrebné ku skúške:  

– žiadosť o skúšku – pošleme Vám mailom
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 1ks/ žiadosť
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 20 EUR/ žiadosť

 

 

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 4 hodiny

Regulačný úrad si vyhradzuje právo termín skúšok v nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
17. 03. 2022 29.03. 2022
  21. 04. 2021 03.05. 2022
  12. 05. 2022 24.05. 2022
  09. 06. 2022 21.06. 2022
  14.06.2022   21.06.2022
  30.06.2022   07.07.2022
  08.09.2022   04.10.2022
  13.10.2022   26.10.2022
  13.11.2022   18.11.2022

Prihláška na kurz

Kontakt

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny a plachetnice u nás, získate zľavu vo výške 80 EUR

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny u nás, získate zľavu vo výške 40 EUR