• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
 • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  areál Ferona Servis
 • +421 910 569 933
  +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Kategórie:

 • G – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby  do 200 Nm od pobrežia.   Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblasť plavby C a B, pobrežná a morská plavba, platí aj s námornými preukazmi vydanými v zahraničí ( napr. v HR)

 

 • F – plavebná pohyblivá služba –  všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblast plavby A, oceánska plavba.

 

 • H – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

 • B – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu naSlovensku, úroveň II

 

 • C – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu v Európe,  úroveň I

 

 

Skúšky prebiehajú v našich skúšobných termínoch, nečakáte na pridelenie termínu z úradu.

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu H v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava z ceny kurzu 20 EUR.

 

Cena kurzu – 150 EUR ( v cene dve skúšky *) , v akcii 130 EUR

Individuálny kurz – 300 EUR

Poplatok za skúšku 20 EUR

Poplatok za individuálnu skúšku 150 EUR

Vyrovnávacia skúška ( zvýšenie, rozšírenie odbornosti ) – 100 EUR

* v jednom termine skúšky a v jednej cene kurzu je možné vykonať aj dve skúšky, napr. skúšku na G a  H. 

Žiadateľ predkladá 2x  žiadosť o skúšku, 2x 20 EUR poplatok za skúšku a 2x fotografie 3,5 x 3 cm

 

 

 

Doklady potrebné ku skúške:  

– žiadosť o skúšku – pošleme Vám mailom
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 1ks/ žiadosť
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 20 EUR/ žiadosť

 

 

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 4 hodiny

Regulačný úrad si vyhradzuje právo termín skúšok v nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
 1. 09. 02. 2023 28.02. 2023
 2. 16. 03. 2023 28.03. 2023
 3. 23. 04. 2023 03.05. 2023
 4. 02. 06. 2023 08.06. 2023
 5. 08. 06. 2023  29.06. 2023
 6. 20. 08. 2023  08.09. 2023
 7. 23. 09. 2023  13.10. 2023
 8. 19. 10. 2023  30.10. 2023
 9. 23. 11. 2023  30.11. 2023

Prihláška na kurz

Kontakt

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny a plachetnice u nás, získate zľavu vo výške 80 EUR

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny u nás, získate zľavu vo výške 40 EUR