• PO-PI 9:00-18:00, osobna navšteva dohodou
  • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava, areál Ferona Servis
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Kategórie:

  • G – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby  do 200 Nm od pobrežia.   Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla  oblasť plavby C a B, pobrežná a morská plavba.

 

  • F – plavebná pohyblivá služba –  všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia. Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla pre oblast plavby A, oceánska plavba.

 

  • H – plavebná pohyblivá služba – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

 

  • B – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu naSlovensku, úroveň II

 

  • C – letecká pohyblivá služba – obmedzené osvečenie rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu v Európe,  úroveň I

 

Skúšky prebiehajú v našich priestoroch, nečakáte na pridelenie termínu z úradu.

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava 25 EUR z ceny kurzu.

 

Cena kurzu vnútrozemský v kombinácii s VMP – 75 EUR

Cena kurzu  – 100 EUR ( v cene dve skúšky *)

Cena individuálneho kurzu – 280 EUR

* v jednom termine skúšky a v jednej cene kurzu je možné vykonať aj dve skúšky, napr. skúšku na G a  H.  Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie.

 

 

Doklady potrebné ku skúške:  

– prihláška
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 2ks
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 20 EUR

 

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 3,5 hodiny, od 16,00-19,00 hod.

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
21. 02. 2021 01. 03. 2021
  21. 03. 2021 29. 03. 2021
  14. 05. 2021 26. 05. 2021
  23. 05. 2021 03. 06.2021
  30. 05. 2021 29. 06.2021
  13. 06. 2021 29. 06. 2021
  29. 08. 2021 03. 09. 2021
  19. 09. 2021 14. 10. 2021
  24. 10. 2021 16. 11. 2021
  21. 11. 2021 02. 12. 2021

Prihláška na kurz

Kontakt

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny a plachetnice u nás, získate zľavu vo výške 100 EUR

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny u nás, získate zľavu vo výške 50 EUR