• PO-PI 10:00-18:00, osobna navšteva dohodou
  • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava, areál Ferona Servis
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Kapitánske kurzy

Kapitánske kurzy v Bratislave v Prístave.
Slovenské medzinárodné preukazy na člny, lode, plachetnice, vodné skútre, platné pre celý svet, na celý život, na rieky, na more.
Profesionálny výcvik na motorových člnoch, jachting,  praktické výcviky, kondičné plavby.

Lektori schválení námorným úradom, oprávnení vykonávať praktické a teoretické skúšky, praktický výcvik. 
Medzinárodné preukazy na vysielačky – rádiotelefonista plavebnej, leteckej pohyblivej služby, na vnútrozemské vodné cesty, i pre profesionálov.
Odborná príprava – základný bezpečnostný výcvik -pre zamestnanie lodník – člen posádky na veľkom plavidle.

Kapitánsky kurz, kapitánsky preukaz, kapitán lode, člen posádky, základný bezpečnostný výcvik, vernostné zľavy, kapitánske skúšky, plavba na lodi

Poverenie Námorného úradu SR,  Dopravného úradu SR, regulačného úradu SR vykonávať kapitánske kurzy a skúšky, kurzy a skúšky Rádiotelefonistu v našich priestoroch, na Slovensku

Najlepšie kapitánske kurzy – slovenské preukazy pre celý svet

Rozdelenie kurzov podľa druhu:

Vodca malého plavidla je medzinárodný, vnútrozemský kapitánsky preukaz na rieky a jazerá

Veliteľ námorného rekreačného plavidla je medzinárodný, celosvetovo uznávaný kapitánsky preukaz na more

K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz Radiotelefonista, minimálne kat. G

Rozšírenie vašich zručností pri vedení plavidla, k získaniu nautickej praxe, zloženiu praktickej skúšky vám pomôže praktický výcvik na lodi

Základný bezpečnostný výcvik pre žiadateľov o služobnú lodnícku knižku (Schifferdiensbuch)

Preukazy na more neplatia na sladkej vode a opačne.

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode

Zľavy a benefity pre účastníkov kurzov :

–  kondično-navigačná plavba, alebo

– ZĽAVA z ceny pre tých, ktorí majú záujem u nás absolvovať obidva kurzy – námorný a vnútrozemský /riečny kurz

motorové člny a plachetnice zľava 80 EUR

motorové člny zľava 40 EUR

Úhrada a realizácia kurzov v kombinácii je možná aj postupne, uplatnenie zliav na kurzy je možné bez obmedzenia času

Vodca malého plavidla  A-B-C

17. – 18. 02. 2023 
10. – 11. 03. 2023 
14. – 15. 04. 2023

 *dostupnosť potrebné preveriť  

12. – 13. 05. 2023 
16. – 17. 06. 2023 
14. – 15. 07. 2023 
08. – 09. 09. 2023 
13. – 14. 10. 2023 

Veliteľ nám. rekr. plavidla  

10. – 12. 02. 2023 
17. – 19. 03. 2023
21. – 23. 04. 2023
19. – 21. 05. 2023 
 09. – 11. 06. 2023  
 18. – 20. 08. 2023
 22. – 24. 09. 2023
20. – 22. 10. 2023
 24. – 26. 11. 2023

Rádiotelefonista, G, H, F, B

09. 02. 2023
16. 03. 2023
23. 04. 2023 
20. 05. 2023 
08. 06. 2023 
20. 08. 2023
23. 09. 2023
19. 10. 2023
23. 11. 2023

Základný bezpečnostný výcvik pre budúcich lodníkov

13.03. 2023
24. 04. 2023
12. 06. 2023 
25. 09. 2023 
13. 11. 2023 

V prípade otázok nám neváhajte

napísať: kurzy@lodi.sk

zavolať: 0910 429 511 – Lucka


zavolať: 0910 312 399 – Marika

*  dostupnosť volných miest na kurze je potrebné u nás overiť

Podrobné informácie ku kurzom: 

Kategória A,B motorové člny

Kategória C plachetnice

Oblasť C do 12 NM
od pobrežia

Oblasť C – do 12 NM
od pobrežia

Plavebná pohyblivá služba

Letecká pohyblivá služba

Úspešne sme zvládli  praktické výcviky a skúšky na plachetnici na mori.

Opäť pripravujeme pre Vás intenzívne 4 dňové kondičné plavby na mori, zamerané na získanie praxe a prípadne aj zloženie praktickej skúšky.

Najbližší volný termín máj 2023, alebo individuálny skupinový termín 

Prihlásiť sa môžete už teraz

Termín:  06. – 10.05. 2023   počet volných miest   0 z 5 – obsadený                     

Termín:  10. – 13.05. 2023   počet volných miest   0 z 5 – obsadený

Termín:  13. – 16.05. 2023   počet volných miest  0 z 5  – obsadený                        

Termín:  16. – 20.05. 2023   počet volných miest  1 z 5

Termin:  17. – 20.06. 2023  počet voľných miest 1 z 5

Termín:  20. – 24.06. 2023  počet voľných miest 5 z 5

V prípade naplnenia miest dalšie výcviky doplníme

Darčekový voucher 

Zľavy na kurzy v kombinácii a

vernostné zľavy 40-80 EUR.

Dlhoročná garancia kvality

Najvyššia odbornosť lektorov

Bezkonkurečné ceny

Profesionálny prístup

Fotogaléria:

Videá z kurzov:

Byť kapitánom je odmena za úspech!