• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
 • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  areál Ferona Servis
 • +421 910 569 933, +421 910 312 399

Kapitánske kurzy

Kapitánske kurzy – preukazy pre celý svet vydané slovenskými úradmi

Kapitánsky kurz, kapitánsky preukaz, kapitán lode, člen posádky, kondičné jazdy, jachting, základný bezpečnostný výcvik, vernostné zľavy, kapitánske skúšky, plavba na lodi

Čo ponúkame, čo získate:

 • Kapitánske a Rádio kurzy, skúšky v slovenskom jazyku v Bratislave v Prístave
 • Slovenské medzinárodné preukazy platné pre celý svet, na celý život, na rieky, na more -na člny, lode, plachetnice, vodné skútre, vydávané slovenskými úradmi
 • Praktický výcvik na motorových člnoch, plachetniciach, vodných skútroch, kondičné plavby nielen na Slovensku, na mori
 • Inštruktori a lektori schválení ministerstvom dopravy, oprávnení vykonávať praktické a teoretické skúšky, praktický výcvik
 • Slovenské medzinárodné preukazy na vysielačky – rádiotelefonista plavebnej, leteckej pohyblivej služby, na vnútrozemské vodné cesty, i pre profesionálov
 • Základný bezpečnostný výcvik – s certifikátom pre zamestnanie lodník – člen posádky na veľkom plavidle
 • Vernostné zľavy a benefity na kurzy pre vodcov rekreačných plavidiel na riekach a na mori

Zľavy a benefity pre účastníkov kurzov :

 v kurze VMP naviac kondično-navigačná plavba

 

ZĽAVA pre záujemcov o kompletné kurzy – námorný + rádio + vnútrozemský 

motorové člny a plachetnice zľava 80 EUR

motorové člny zľava 40 EUR

Úhrada a realizácia kurzov v kombinácii je možná aj postupne, uplatnenie zliav na kurzy je možné bez obmedzenia času

Rozdelenie kurzov podľa druhu:

Vodca malého plavidla je medzinárodný, vnútrozemský kapitánsky preukaz na rieky a jazerá

Veliteľ námorného rekreačného plavidla je medzinárodný, celosvetovo uznávaný kapitánsky preukaz na more

K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz Radiotelefonista, minimálne kat. G

Rozšírenie vašich zručností pri vedení plavidla, k získaniu nautickej praxe, zloženiu praktickej skúšky vám pomôže praktický výcvik na lodi

Základný bezpečnostný výcvik pre žiadateľov o služobnú lodnícku knižku (Schifferdiensbuch)

Preukazy na more neplatia na sladkej vode a opačne.

Poverenie Námorného úradu SR,  Dopravného úradu SR, regulačného úradu SR vykonávať kapitánske kurzy a skúšky, kurzy a skúšky Rádiotelefonistu v našich priestoroch, na Slovensku

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode

 

Vodca malého plavidla kat. AB – bez obmedzenia výkonu  – akciová cena 340 EUR 

kat. A do 20kw 300 EUR – vhodné pre 15-18 ročných

kat. ABC – 520 EUR 

 

Akciová cena na súčasnú realizáciu kurzov na more a Rádiotelefonista – 420 EUR +130 EUR 

Námorný kurz oblasť plavby C, B  – 450 EUR

Rádiotelefonistakat.  G, H, F, B, C 150 EUR, rozdielová skúška Rádiotelefonista – 70 EUR

 

 

4 dňový intenzívny praktický výcvik/ kondičná plavba na plachetnici na mori  – 500 EUR 

 

Základný bezpečnostný výcvik – zamestnanie ( lodník, člen posádky) na veľkých plavidlách – Schifferdiensbuch – 450 EUR 

Vodca malého plavidla  A-B-C

17. – 18. 02. 2023 
10. – 11. 03. 2023 
14. – 15. 04. 2023 
12. – 13. 05. 2023
obsadený
06. – 07. 06. 2023
utorok, streda
16. – 17. 06. 2023  
14. – 15. 07. 2023 – obsadený*

21. – 22. 07. 2023* termín skúšok rovnaký

11. – 12. 08. 2023 
08. – 09. 09. 2023 
15. – 16. 09. 2023 
29. – 30. 09. 2023 
13. – 14. 10. 2023 
10. – 11. 11. 2023 

Veliteľ nám. rekr. plavidla  

10. – 12. 02. 2023 
17. – 19. 03. 2023
21. – 23. 04. 2023
19. – 21. 05. 2023 – 1 miesto voľné
 09. – 11. 06. 2023  – 5 miest voľných
 18. – 20. 08. 2023
 22. – 24. 09. 2023 – 4 miesta voľné
20. – 22. 10. 2023 – 2 miesta voľné
 24. – 26. 11. 2023

Rádiotelefonista, G, H, F, B

09. 02. 2023
16. 03. 2023
23. 04. 2023 
20. 05. 2023 
08. 06. 2023 – obsadený
20. 08. 2023
23. 09. 2023
22. 10. 2023
23. 11. 2023

 

Základný bezpečnostný výcvik – člen posádky a pre budúcich lodníkov

13.03. 2023
24. 04. 2023
12. 06. 2023 – obsadený
25. 09. 2023 
13. 11. 2023 

V prípade otázok nám neváhajte

napísať: kurzy@lodi.sk,  zavolať:

+421 910 429 511 – Lucka


kurzy@lodi.sk – Marika

* V prípade naplnenia kurzu 14.-15.7.2023 ďalší termín kurzu  21.-22.07. 2023. Termín skúšok oboch kurzov rovnaký.

Základné informácie ku kurzom: 

Kategoria A,B motorové člny

Kategória C plachetnice

Oblasť C do 12 NM
od pobrežia

Oblasť C – do 12 NM
od pobrežia

Plavebná pohyblivá služba

Letecká pohyblivá služba

 

Úspešne sme zvládli  praktické výcviky a skúšky na plachetnici na mori.

Opäť pripravujeme pre Vás intenzívne 4 dňové kondičné plavby na mori, zamerané na získanie praxe a prípadne aj zloženie praktickej skúšky.

Najbližší volný termín oktober 2023, alebo individuálny skupinový termín 

Prihlásiť sa môžete už teraz

Termín:  06. – 10.05. 2023   počet volných miest   0 zo 6 – obsadený                     

Termín:  10. – 13.05. 2023   počet volných miest   0 zo 6 – obsadený

Termín:  13. – 16.05. 2023   počet volných miest  0 z 5  – obsadený                        

Termín:  16. – 20.05. 2023   počet volných miest  0 z 5  – obsadený  

Termin:  17. – 20.06. 2023  počet voľných miest 0 zo 6 – obsadený

Termín:  20. – 24.06. 2023  počet voľných miest 0 zo 6 – obsadený 

 

 

 

V prípade naplnenia miest dalšie výcviky doplníme, ďalší výcvik plánujeme na september-október 2023. Prihlásiť sa môžete už teraz.

Darčekový voucher 

Zľavy na kurzy v kombinácii a

vernostné zľavy 40-80 EUR.

Dlhoročná garancia kvality

Najvyššia odbornosť lektorov

Bezkonkurečné ceny

Profesionálny prístup

Fotogaléria:

Videá z kurzov:

Byť kapitánom je odmena za úspech!