• PO-PI 9:00-18:00
  • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Kapitánsky kurz

Plánujete kapitánsky kurz, chcete byt kapitán lode, získať kapitánsky preukaz, alebo prax na lodi?

Vyhlásenie spoločnosti v súvislosti s vírusom COVID 19.

Záujemcom o kapitánske kurzy ponúkame aj naďalej možnosť prihlásiť sa. Po vyriešení situácie budeme kurzy otvárať v najskoršom možnom termíne a pozývať záujemcov na kurzy,  ktoré plánujeme realizovať priebežne. Prednosť budú mať tí uchádzači, ktorí si miesto na kurze rezervujú.

Škola s profesionálnymi lektormi za bezkonkurečné ceny.  Zľavy na kurzy až do 100 EUR, relizované aj postupne.

 

Kapitánske kurzy a kurzy Rádiotelefonista pre plavebnú a leteckú pohyblivú službu v Dome lodníkov v Prístave Bratislava.

S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, venovat sa vám budú lektori s odbornou a profesionálnou praxou.
Vašej príprave venujeme vysokú starostlivosť, naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, na skúškach i v praxi.

S nami do dáte.

U nás získate naviac:

– nočná navigačná plavba v kurze VMP v hodnote 100-130 EUR, alebo zľava na námorný kurz
– motorové člny a plachetnice zľava 100 EUR
 – motorové člny zľava 50 EUR
realizácia kurzov je možná aj postupne, do 12 mesiacov

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode!

Vodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný kapitánsky preukaz na rieky a jazerá.
Veliteľ námorného rekreačného plavidla je medzinárodný, celosvetovo uznávaný kapitánsky preukaz na more.
K vydaniu preukazu na more potrebujete preukaz Radiotelefonista.
K rozšíreniu vašich zručností pri vedení plavidla, alebo k zloženiu praktickej skúšky vám pomôže praktický výcvik na lodi.

Preukazy na more neplatia na sladkej vode a opačne.

                  

Informácie ku kurzom:

Vodca malého plavidla

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách. Kategória A, B, C.

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla v 3 úrovniach: Stupeň A, B, C.

Rádiotelefonista pre plavebnú pohyblivú službu

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm.

Kondičné plavby na motorom člne i na plachetnici

Kapitánom ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna, plachetníc a vodných skútrov.

Fotogaléria:

Úspešne sme zvládli jesenné praktické výcviky a skúšky na plachetnici na mori.

Opäť pripravujeme pre Vás intenzívne 4 dňové kondičné plavby na mori, alebo týždňové,   zamerané na získanie praxe a prípadne aj zloženie praktickej skúšky. Najbližší volný termín 19. máj 2020

 Prihlásiť sa môžete už teraz.

Videá z kurzov:

Byť kapitánom je odmena za úspech!