• PO-PI 9:00-18:00
  • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Kondičné plavby, praktický výcvik a praktická skúška

Budúcim kapitánom a kapitánom s oprávnením viesť motorové člny, plachetnice a vodné skútre ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna, plachetníc a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách, na Váhu, na  veľkých jazerách Neusiedler, Balatón v blízkosti SR a na mori.

Vnútrozemská plavba

Praktický výcvik/ kondičná plavba na motorovom člne, vodnom skútri na Dunaji:

 

Praktický výcvik v trvaní 1,5 vyuč. hod.

1 osoba – motorový čln 19 FT- 110 EUR/ *100 EUR

1 osoba – vodný skúter – 110 EUR/ *100 EUR

3 osoby – večerná kondičná plavba 26 FT- 170 EUR/ *150 EUR

 

Praktický výcvik v trvaní 3 vyuč. hod.

1 osoba – motorový čln ( 19 Ft )- 220 EUR – Dunaj

 

*pre kapitánov, ktorí absolvovali kurz u nás

Je to už dlhšie, čo ste boli na lodi?

Ovládate plavbu počas dňa, je pre vás bežná? Ako prví ponúkame denné i večerné kondičné plavby nad rámec povinného bloku plavieb v kurze na našej lodi, ktoré vás obohatia o ďalšie plavebné zručnosti, a to aj na vodných skútroch (len denná plavba).

Na individuálnu kondičnú plavbu v člne si so sebou môžete zobrať 1-2 blízke osoby.

Praktický výcvik/ kondičná plavba na plachetnici na vode :

 

1 osoba – 4 vyuč. hod.   kondičná plavba na plachetnici ( do 26 Ft )- 130 EUR – Králová nad Váhom

1 osoba – 5  vyuč. hod.  kondičná plavba na plachetnici ( 26-33 Ft )- 170 EUR – Neusiedler See

1 osoba – 7 vyuč. hod.  kondičná plavba na plachetnici ( 30 Ft a viac)- 200 EUR – Balaton

Námorná plavba

Praktická skúška  v námornom kurze spojená s kondičnou plavbou :

 

 

Záujemcovia o vydanie preukazu Velitel námorného rekreačného plavidla, ktorí majú naplávaný potrebný počet námorných míl (200NM, alebo 100MT), ale nie sú si istí svojimi zručnoťami pred praktickou skúškou, môžu absolvovať opakovací blok spojený s praktickou skúškou na motorovom člne, alebo na plachetnici:

 

1 osoba – 1,5 vyuč. hod. plavba na motorovom člne ( 19 Ft )- 150 EUR – Dunaj

1 osoba – 3 vyuč. hod. plavba na motorovom člne ( 19 Ft )- 220 EUR – Dunaj

1 osoba – 1,5 vyuč. hod. plavba na plachetnici ( 26 Ft )- 150 EUR – Králová nad Váhom

1 osoba – 5 vyuč. hod. plavba na plachetnici ( 26-33 Ft )- 200 EUR – Neusiedler See, teraz v akcii za 170 EUR

1 osoba – 7 vyuč. hod.  plavba na plachetnici ( 30 Ft a viac)- 200 EUR – Balaton

Praktický výcvik / kondičná plavba na mori na plachetnici a skúška:

 

Nemáte dostatok času na týždennú plavbu? Získajte prax na mori v dlžke 200 NM a zložte praktickú skúšku, alebo sa zdokonalujte v ovládaní plachetnice v intenzívnom výcviku za 4 dni

Typ plavidla:        Oceanis 38
Počet osôb:           max. 5 + 1 (3 kajuty)
Marina:                  Biograd, Chorvatsko
Inštruktori:          držitelia poverenia Námorného úradu, oprávnení vykonávať praktické skúšky VNRP
Cena plavby:        500 EUR
Cena zahrňa:       prenájom lode, inštruktor, pohonné hmoty, všetky prístavné poplatky, potvrdenie o nautickej praxi
                                  praktická skúška v hodnote 170 EUR
Dalšie poplatky: voliteľné – spoločný nákup na raňajky a obed na lodi (cca 30 EUR), zdielana doprava na miesto

 

Termín:  16.-19.05. 2020   počet volných miest  5/5

Termín:  19.-23.05. 2020   počet volných miest  5/5

 

Ďalšie terminy plánujeme po druhej polovici mája 2020, presny dátum je možné doladiť s ohladom na časové možnosti zúčastnených.

Prihlásiť sa môžete už teraz.

Prihláška na praktický výcvik, kondičnú plavbu

Kontakt