• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
 • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  areál Ferona Servis
 • +421 910 569 933
  +421 910 312 399

Vodca malého plavidla

KAPITÁNSKY KURZ A SKÚŠKY

 

Vodca malého plavidla

kurzy na vedenie rekreačného plavidla – lode, vodné skútre, plachetnice,  na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách organizujeme na základe poverenia Dopravného úradu   

 • A – malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW ( 5-26HP)
 • B – vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, bez obmedzenia výkonu
 • C – vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou oplachtenia nad 12 m2

v Dome lodníkov, Prístav, Bratislava.

Darčekový voucher

Vhodný darček pre rôzne príležitosti
a pre tých, ktorí nie sú istí termínom

Platí 12 mesiacov

Zľavy a benefity pre účastníkov kurzov :

 

–  naviac nočná alebo denná kondično-navigačná plavba, alebo akčná jazda na vodnom skútri YAMAHA v kurze VMP v hodnote 100 EUR,

ZĽAVA z ceny pre tých, ktorí majú záujem absolvovať obidva kurzy – námorný a vnútrozemský /riečny kurz, kurzy nie je nutné absolvovať naraz:

  • motorové člny a plachetnice zľava 80 EUR
  • motorové člny zľava 40 EUR

Úhrada a realizácia kurzov v kombinácii je možná aj postupne, uplatnenie zliav na kurzy je možné bez obmedzenia času

Kurz Vodca malého plavidla je zameraný na získanie potrebných vedomostí :

Skupina  A  300 EUR

Motorové člny do 20kW ( 25 HP) od 15 rokov
Max. povolený výkon motora do 20kW  

Skupina A, B  – 340 EUR

akciová cena 

Motorové člny a vodné skútre, najlepšia cena/ kvalita

Pre všetkých záujemcov od 18 rokov.

– 2 dňový teoretický kurz v Prístave Bratislava
– 4 hodinová štandardná praktická príprava zameraná na oboznámenie sa s plavidlom, nácvik plavby
– 3 hodinová nadstavbová praktická príprava zameraná na preopakovanie a zdokonalenie zručností ku skúške a na plavbu
– spolu až 10 vyučov. hodín kvalitnej praktickej prípravy na zvladnutie vedenia motorového člna
– počas povinného výcviku v lodi max. 3-4 účastníci, každou ďalšou osobou sa časový priestor výuky a kvalita výrazne znižuje
– praktická skúška na našom výcvikovom plavidle,
– neobmedzene dlhý cas na čerpanie benefitov, zliav na námorné kurzy 

 

Realizujeme overený praktický výcvik na motorových člnoch na Dunaji, záleží nám na tom, ako vás pripravíme do praxe a na skúšky a preto s vami trénujeme aj v najnáročnejšom úseku Dunaja v oblasti častého pohybu osobných a nákladných lodí v centre Bratislavy a na Devín,  so zreteľom na správne vyhodnotenie a zvládnutie situácie. S nami postupne zvládnete plavbu a získate istotu vo vedení plavidla.

Lektori s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou na Dopravnom úrade, lodní kapitáni 1. a 2 triedy. Termín praktického výcviku dohodou.

 

U nás je možné doplniť praktický výcvik aj na vodné skútre, ktoré je možné si po kurze zapožičať so zľavou.

Skupina A, B, C – 520 EUR  

Motorové člny, vodné skútre, plachetnice, najlepšia cena/ kvalita 

– 2 dňový teoretický kurz v Prístave Bratislava
– 4 hodinová štandardná praktická príprava na člne zameraná na oboznámenie sa s plavidlom, nácvik plavby
– 3 hodinová nadstavbová praktická príprava na člne zameraná na preopakovanie a zdokonalenie zručností ku skúške a na plavbu
– 3 hodinová nadstavbová praktická príprava na plachetnici zameraná na oboznámenie sa s plavidlom, nácvik plavby
– spolu až 15 vyučov. hodín kvalitnej praktickej prípravy na zvladnutie vedenia motorového člna a plachetnice
– pre maximálnu kvalitu výuky je počet účastníkov v lodi limitovaný
– praktická skúška na našich výcvikových plavidlách,
– neobmedzene dlhý cas na čerpanie benefitov, zliav na námorné kurzy 

Dlhodobo dosahujeme výborné výsledky uchádzačov na skúškach pretože kladieme veľký dôraz na to, aby počas povinného výcviku mal každý účastník dostatočný časový priestor na nácvik manévrovania, pristávania, čo je kľúčový faktor pre zvládnutie skúšok a vlastnú prax, pre maximálnu kvalitu výuky je počet účastníkov v lodi max. 3-4 osoby, na plachetnici max. 2-3 osoby

Lektori s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou na Dopravnom úrade, lodní kapitáni 1. a 2 triedy. 

U nás je možné doplniť praktický výcvik aj na vodné skútre, ktoré je možné si po kurze zapožičať so zľavou.

Skupina C –  180 EUR

plachetnice ( pre držiteľov preukazu AB)

Cena zahŕňa : skriptá, občerstvenie, teoretickú prednášku, praktický výcvik, teoretické a praktické skúšky na našich plavidlách

Pre vydanie preukazu Vodca malého plavidla sú potrebné :

Podklady vám zašleme na základe vyplnenej prihlášky, alebo nám napíšte na: kurzy@lodi.sk

Teoretická časť kurzu:

 • Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, Zákon 338/2000
 • CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
 • Plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí
 • Praktické príklady a riešenie situácií, skúsenosti  z praxe,  testy

V prípade záujmu si po splnení podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.  

Miesto kurzu:

Teoretická časť :  klimatizovaná školiaca miestnosť v Lodeni SPaP, Vlčie hrdlo 2035/77, Bratislava

Praktická časť motorové člny:

 • max. 3-4 osoby na plavidle, vyšší počet osôb na výcviku znehodnocuje výcvik ( na skúškach 3+ os. )
 • oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, vyväzovanie, pristávanie, kotvenie
 • nácvik plavby, následne plavba aj v náročnej časti Dunaja
 • státie v toku , pristávanie v prúde
 • riešenie krízových situácií
 • muž cez palubu (MOB), záchrana topiaceho sa, pomoc inému plavidlu – vykonávame vodnú záchrannú službu, máme skúsenosti s pracovnou a rekreačnou plavbou na vode
 • lektor s výcvikovou praxou viac ako 25 rokov na Dunaji úspešne vyškolil a do praxe pripravil stovky kvalitných vodcov plavidla

 

Dlhodobo dosahujeme výborné výsledky uchádzačov na skúškach, pretože kladieme veľký dôraz na nácvik manévrovania a pristávania, čo je kľúčový faktor pre zvládnutie skúšok a vlastnú prax. Realizujeme overený praktický výcvik na motorových člnoch na Dunaji, záleží nám na tom, ako vás pripravíme do praxe a na skúšky a preto s vami trénujeme aj v najnáročnejšom úseku Dunaja v oblasti častého pohybu osobných a nákladných lodí v centre Bratislavy a na Devín,  so zreteľom na správne vyhodnotenie a zvládnutie situácie. S nami postupne zvládnete plavbu a získate istotu vo vedení plavidla.

 

Praktická časť plachetnice:

 • max. 2-3 osoby na výcviku
 • oboznámenie sa s technickými parametrami plavidla, plánovanie plavby, príprava na plavbu
 • plavba na plachetnici, práca s oplachtením, lanovím
 • manévrovanie s plavidlom na predobočný, bočný a zadný vietor, obraty, plavba na cieľ
 • nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia
 • lektor praktického výcviku s praxou viac ako 30 rokov plavby na plachetnici na sladkej vode

Priebeh kurzu :

piatok 14,30-19,00, sobota 8,00-17,00 ( kurz v týždni od 8,30-16,00)

Termín praktického výcviku sa určí s ohľadom na kapacity, dohodou, skupina osôb, spravidla po absolvovaní kurzu, do skúšky

Skúška na Dopravnom úrade :

 • 8:00 hod – 12:00 hod, plachetnice do 14,00
 • pozostáva z dvoch častí,  testovej a praktickej, na našom výukovom motorovom člne/ plachetnici

Cena zahŕňa:  

 • profesionální a vysoko odborní inštruktori s dlhoročnou praxou
 • lektori vnútrozemskej a námornej plavby
 • teoretická výuka v klimatizovanej profesionálnej miestnosti
 • praktická výuka na motorovom člne, plachetnici, vodných skútroch
 • vlastný štúdijný materiál schválený Dopravným úradom
 • pripojenie na internet – WIFI
 • občerstvenie
 • prípravu na skúšky v testovacom portále
 • pristavenie plavidiel na praktické skúšky

 

Pri zrušení alebo zmene termínu kurzu menej ako 5 dní pred kurzom účtujeme storno poplatok 50% z ceny kurzu.

Fotografie z výcviku a skúšok

Termíny kurzov 

o presnom termíne skúšky rozhoduje Dopravný úrad, na základe kompletnej dokumentácie uchádzača o skúšku. Skúšku je možné vykonať najskôr 10 dní po kurze, najneskôr do 6 mesiacov. 

Možnosť zorganizovania kurzu Vodca malého plavidla v individuálnom termíne.

 

 

Č. kurzu Termíny kurzov 
 1. 10. – 11. 11. 2023
 2. 22. – 23. 03. 2024
 3. 12. – 13. 04. 2024
 4. 10. – 11. 05. 2024
 5. 07. – 08. 06.2024
 6. 12. – 13. 07. 2024
 7. 09. – 10. 08.2024
 8. 06. – 07. 09.2024
 9. 27. – 28. 09.2024
 10. 18. – 19. 10. 2024

S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám.
Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, čo sa týka výsledkov na skúškach i v praxi. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás – nových kapitánov.

 

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode.

NOVINKA: Testovací portál : 

Elektronicke skúšobné testy nájdete tu: vodcamalehoplavidla.sk 

Skúšobné otázky si môžete stiahnuť tu: Vodca-maleho-plavidla/skusobne-otazky

kondicna5

Doplňujúce denné a nočné kondično – navigačné plavby:

Pre záujemcov ponúkame nad rámec kurzu individuálne, alebo malé skupinové kondičné plavby. Pre tých, ktorí sa chú zdokonaliť, alebo získať zručnosti z dennej/ nočnej plavby. Nočné plavby trénujeme s vami večer, za tmy, aby ste v prípade potreby zvládli nočnú plavbu,  pokojný a bezpečný návrat do prístavu.

 

 

Autorizovaný predaj:
YAMAHA Marine
TORNADO boats
RIVER
Suntracker boats
Tracker boats
Nitro
Tahoe boats
YAMAHA nafukovacie člny

Obchodné zastúpenie:
Buster
Yamarin

kapitan
2016ponton
g
miestnost2
marikaorezana
????????
vodca_maleho_plavidla_C
2017-Yamaha-M-20-EU-NA-Action-002
2017-Yamaha-F350-EU-NA-Action-011
700_img167099_900
2016-NITRO_Multi-Species_ZV18_yt-web
Targa-V-18-WT_img169269_700

Kontakt

 • kurzy@lodi.sk
 • 0910 429 511
kurz Vodca malého plavidla Veliteľ námorného rekreačného plavidla Rádiooperátor Člen posádky
 1. 22. – 23. 03. 2024 15. – 17. 03. 2024  14. 03. 2024 18. – 20. 03. 2024
 2. 12. – 13. 04. 2024 19. – 21. 04. 2024 18. 04. 2024
 3. 10. – 11. 05. 2024 17. – 19. 05. 2024 16. 05. 2024 27. – 29. 05. 2024
 4. 07. – 08. 06.2024 14. – 16. 06. 2024 13. 06. 2024
 5. 12. – 13. 07. 2024
 6. 09. – 10. 08.2024
 7. 06. – 07. 09.2024 13. – 15. 09. 2024 12. 09. 2024 16. – 18. 09. 2024
 8. 27. – 28. 09.2024 11. – 13. 10. 2024 10. 10. 2024
 9. 18. – 19. 10. 2024 15. – 17. 11. 2024 14. 11. 2024 18. – 20. 11. 2024