• PO-PI 10:00-18:00, osobná návšteva dohodou
 • Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava
  areál Ferona Servis
 • +421 910 569 933
  +421 910 312 399

Vodca malého plavidla

KAPITÁNSKY KURZ A SKÚŠKY

 

Vodca malého plavidla

kurzy na vedenie rekreačného plavidla – lode, vodné skútre, plachetnice,  na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách organizujeme na základe poverenia Dopravného úradu   

 • A – malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW ( 5-26HP)
 • B – vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, bez obmedzenia výkonu
 • C – vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou oplachtenia nad 12 m2

v Lodenici Bratislava, Slovenská plavba a prístavy, a.s. Prístav, Bratislava.

Darčekový voucher

Vhodný darček pre rôzne príležitosti
a pre tých, ktorí nie sú istí termínom

Platí 12 mesiacov

Akciová cena 

kurz VMP AB – 340 EUR

Zľava na kurzy v kombinácii :

Námorný kurz teória + Rádiotelefonista + Vnútrozemský kurz VMP 

 • zľava 100 EUR

Získate tak najvýhodnejšiu cenu v SK

Úhrada a realizácia kurzov v kombinácii je možná aj postupne

Kurz Vodca malého plavidla je zameraný na získanie potrebných vedomostí :

Skupina  A  300 EUR

Motorové člny do 20kW ( 25 HP) od 15 rokov
Max. povolený výkon motora do 20kW  

Skupina A, B  – 340 EUR

akciová cena 

Motorové člny a vodné skútre bez obmedzenia výkonu, najlepšia cena/ kvalita

Pre všetkých záujemcov od 18 rokov.

Skupina A, B, C – 520 EUR  

Motorové člny, vodné skútre bez obmedzenia výkonu, plachetnice nad 12m2 oplachtenia, najlepšia cena/ kvalita 

Skupina C –  180 EUR

rozšírenie na plachetnice ( pre držiteľov preukazu AB)

Cena zahŕňa : skriptá, občerstvenie, teoretickú prednášku, praktický výcvik, teoretické a praktické skúšky na našich plavidlách

Pre vydanie preukazu Vodca malého plavidla sú potrebné :

 • vek nad 15 rokov pre kat. A
 • vek nad 18 rokov pre kat. B a C
 • žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti VMP + 32 EUR kolok/hotovosť
 • žiadost o vydanie preukazu  odbornej spôsobilosti VMP + 10 EUR kolok/hotovosť
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potrebne doložiť najneskor 10 dni pred skúškou

Ku skúške budu pripustení účastníci s kompletnou dokumentáciou.

Podklady vám zašleme na základe vyplnenej prihlášky, alebo nám napíšte na: kurzy@lodi.sk

Priebeh kurzu :

piatok 14,30-19,00, sobota 8,00-17,00 ( kurz v týždni od 8,30-16,00)

Termín praktického výcviku sa určí s ohľadom na kapacity, dohodou, skupina osôb, spravidla po absolvovaní kurzu, do skúšky

Skúška na Dopravnom úrade :

 • 8:00 hod – 12:00 hod, plachetnice do 14,00
 • pozostáva z dvoch častí,  testovej a praktickej, na našom výukovom motorovom člne/ plachetnici

Teoretická časť kurzu:

– 2 dňový teoretický kurz v Prístave Bratislava

Lektori s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou na Dopravnom úrade, lodní kapitáni 1. a 2 triedy. Termín praktického výcviku dohodou.

 

 • Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, Zákon 338/2000
 • CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
 • Plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí
 • Praktické príklady a riešenie situácií, skúsenosti  z praxe,  testy

V prípade záujmu si po splnení podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.  

 

Miesto teoretickej časti :  klimatizovaná školiaca miestnosť v Lodeni SPaP, Vlčie hrdlo 2035/77, Bratislava

Praktická časť motorové člny :

termin po teoretickej časti kurzu, do skúšky

 

4,5 hodinový úvodný výcvikový blok

 • 3 osoby na plavidle, vyšší počet osôb na výcviku znehodnocuje výcvik
 • oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, práca s lanami, pristávanie, kotvenie
 • nácvik plavby, následne plavba aj v náročnej časti Dunaja
 • státie v toku , pristávanie v prúde
 • riešenie krízových situácií, muž cez palubu (MOB), záchrana topiaceho sa, pomoc inému plavidlu – vykonávame vodnú záchrannú službu, máme skúsenosti s pracovnou a rekreačnou plavbou na vode
 • lektor s výcvikovou praxou viac ako 25 rokov na Dunaji úspešne vyškolil a do praxe pripravil stovky kvalitných vodcov plavidla

 

3 hodinový opakujúci blok pred skúškou

 • opakovanie nadobudnutých zručností potrebných do praxe a na praktickú skúšku
 • manévrovanie a pristávanie s plavidlom
 • práca s lanami a vyväzovanie plavidla

 

Dlhodobo dosahujeme výborné výsledky uchádzačov na skúškach, pretože kladieme veľký dôraz na nácvik manévrovania a pristávania, čo je kľúčový faktor pre zvládnutie skúšok a vlastnú prax. Realizujeme overený praktický výcvik na motorových člnoch na Dunaji, záleží nám na tom, ako vás pripravíme do praxe a na skúšky a preto s vami trénujeme aj v najnáročnejšom úseku Dunaja v oblasti častého pohybu osobných a nákladných lodí v centre Bratislavy a na Devín,  so zreteľom na správne vyhodnotenie a zvládnutie situácie. S nami postupne zvládnete plavbu a získate istotu vo vedení plavidla.

 

Praktická časť plachetnice:

termín po teoretickej časti kurzu, do skúšky,  3,5 hodinový výcvikový blok

 • 1-2 osoby na výcviku
 • oboznámenie sa s technickými parametrami plavidla, plánovanie plavby, príprava na plavbu
 • plavba na plachetnici, práca s oplachtením, lanovím
 • manévrovanie s plavidlom na predobočný, bočný a zadný vietor, obraty, plavba na cieľ
 • nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia
 • opakovanie nadobudnutých zručností potrebných do praxe a na praktickú skúšku
 • lektor praktického výcviku s praxou viac ako 30 rokov plavby na plachetnici na sladkej vode

Cena zahŕňa:  

 • profesionální a vysoko odborní inštruktori s dlhoročnou praxou
 • lektori vnútrozemskej a námornej plavby
 • teoretická výuka v klimatizovanej profesionálnej miestnosti
 • praktická výuka na motorovom člne, plachetnici, vodných skútroch
 • vlastný štúdijný materiál schválený Dopravným úradom
 • pripojenie na internet – WIFI
 • občerstvenie
 • prípravu na skúšky v testovacom portále
 • pristavenie plavidiel na praktické skúšky

 

Pri zrušení alebo zmene termínu kurzu menej ako 5 dní pred kurzom účtujeme storno poplatok 50% z ceny kurzu.

Fotografie z výcviku a skúšok

Termíny kurzov 

o presnom termíne skúšky rozhoduje Dopravný úrad, na základe kompletnej dokumentácie uchádzača o skúšku. Skúšku je možné vykonať najskôr 10 dní po kurze, najneskôr do 6 mesiacov. 

Možnosť zorganizovania kurzu Vodca malého plavidla v individuálnom termíne.

 

 

Č. kurzu Termíny kurzov 
 1. 10. – 11. 11. 2023
 2. 22. – 23. 03. 2024
 3. 12. – 13. 04. 2024
 4. 03. – 04. 05. 2024
 5. 07. – 08. 06.2024
 6. 12. – 13. 07. 2024
 7. 02. – 03. 08.2024
 8. 06. – 07. 09.2024
 9. 27. – 28. 09.2024
 10. 18. – 19. 10. 2024

S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám.
Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, čo sa týka výsledkov na skúškach i v praxi. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás – nových kapitánov.

 

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode.

NOVINKA: Testovací portál : 

Elektronicke skúšobné testy nájdete tu: vodcamalehoplavidla.sk 

Skúšobné otázky si môžete stiahnuť tu: Vodca-maleho-plavidla/skusobne-otazky

kondicna5

Doplňujúce denné a nočné kondično – navigačné plavby:

Pre záujemcov ponúkame nad rámec kurzu individuálne, alebo malé skupinové kondičné plavby. Pre tých, ktorí sa chú zdokonaliť, alebo získať zručnosti z dennej/ nočnej plavby. Nočné plavby trénujeme s vami večer, za tmy, aby ste v prípade potreby zvládli nočnú plavbu,  pokojný a bezpečný návrat do prístavu.

 

 

Autorizovaný predaj:
YAMAHA Marine
TORNADO boats
RIVER
Suntracker boats
Tracker boats
Nitro
Tahoe boats
YAMAHA nafukovacie člny

Obchodné zastúpenie:
Buster
Yamarin

kapitan
2016ponton
g
miestnost2
marikaorezana
????????
vodca_maleho_plavidla_C
2017-Yamaha-M-20-EU-NA-Action-002
2017-Yamaha-F350-EU-NA-Action-011
700_img167099_900
2016-NITRO_Multi-Species_ZV18_yt-web
Targa-V-18-WT_img169269_700

Kontakt

 • kurzy@lodi.sk
 • 0910 312 399
kurz Vodca malého plavidla Veliteľ námorného rekreačného plavidla Rádiooperátor Člen posádky
 1. 22. – 23. 03. 2024 15. – 17. 03. 2024  14. 03. 2024 18. – 20. 03. 2024
 2. 12. – 13. 04. 2024 19. – 21. 04. 2024 18. 04. 2024
 3. 10. – 11. 05. 2024 17. – 19. 05. 2024 16. 05. 2024 27. – 29. 05. 2024
 4. 07. – 08. 06.2024 14. – 16. 06. 2024 13. 06. 2024
 5. 12. – 13. 07. 2024
 6. 09. – 10. 08.2024
 7. 06. – 07. 09.2024 13. – 15. 09. 2024 12. 09. 2024 16. – 18. 09. 2024
 8. 27. – 28. 09.2024 11. – 13. 10. 2024 10. 10. 2024
 9. 18. – 19. 10. 2024 15. – 17. 11. 2024 14. 11. 2024 18. – 20. 11. 2024