• PO-PI 9:00-18:00
  • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Rádiotelefonista

Najbližší termín kurzu: 9.06.2019

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby do 200 Nm od pobrežia.

 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre pohyblivú plavebnú službu oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku pre oblasť plavby nad 200 Nm od pobrežia.

 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty oprávňuje držiteľa obsluhovať vysielačku pre oblasť vnútrozemskej plavby.

Odborná spôsobilosť je podmienkou vydania preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

 

Pre záujemcov o obmedzené osvedčenie na vnútrozemsku plavbu v kombinácii s kurzom Vodca malého plavidla zľava 25 EUR z ceny kurzu.

 

V jednom termine skúšky je možné vykonať aj skúšku na OS Vnútrozemskej vodnej cesty k vysielačkám zabudovaným v člnoch plaviacich sa na riekach. Źiadateľ predkladá dve žiadosti o skúšku, 2x kolky a 4x fotografie

 

 

Doklady potrebné ku skúške :

– prihláška
– farebné fotografie formátu 3,5 x 3 cm – 2ks
– vydanie preukazu – kolok/ hotovosť v hodnote 20 EUR

Cena kurzu 100 EUR

V prípade záujmu o individuálny kurz  je cena 280 EUR.

Termíny :

Kurzy Rádiotelefonista realizujeme v nadväznosti na námorný kurz, trvá cca 3,5 hodiny, od 16,00-19,30 hod.

 

 Kurz Termíny kurzov Skúška
24. 02. 2019 05. 03. 2019
  07. 04. 2019 16. 04. 2019
19. 05. 2019 28. 05. 2019
09. 06. 2019 25. 06. 2019

Prihláška na kurz

Kontakt