• PO-PI 9:00-18:00
 • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
 • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Vodca malého plavidla

Kontakt

KAPITÁNSKY KURZ A SKÚŠKY

 

pre získanie odbornej spôsobilosti Vodca malého plavidla

 

Na základe poverenia Dopravného úradu, divízie vnútrozemskej plavby, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR organizujeme kurzy Vodca malého plavidla, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, plavidlo do 20 metrov dĺžky a max. 12 členov posádky

 

 • A – malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW
 • B – vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, bez obmedzenia výkonu
 • C – vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2

 

Miesto konania kurzu:      Dom lodníkov, Horárska 12, Prístav, Bratislava

Miesto konania skúšky:     Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej plavby, Prístavná 10, Prístav, Bratislava

 

Kurz je zameraný na získanie potrebných vedomostí pre úspešné absolvovanie skúšok  :

 

1.  skupina  A  motorové člny do 20kW

Cena 269 EUR

Max. povolený výkon motora do 20kW,  pre všetkých záujemcov od 15 rokov a pre deti v športových kluboch

 

 

2. skupina A, B  –  motorové člny a vodné skútre nad 20kW  s bonusom

V akcii za 289 EUR. Cena kurzu 320 EUR.

Teória a praktická výuka, praktická skúška za bezkonkurečnú cenu na Dunaji, aby ste mali istotu pri vedení plavidla.
Bonus – nočná kondičná plavba na motorovom člne* alebo jazda na vodnom skútri.

 Cena bez bonusu 269 EUR.

 

3. skupina A, B, C motorové lode, člny, vodné skútre a plachetnice s bonusom

Cena  420 EUR

Teória a 2x praktický výučbový blok –   1x motorový čln, 1 x plachetnica, 2x praktická skúška
Bonus – nočná kondičná plavba na motorovom člne  alebo denná kondičná plavba na plachetnici, či Safari jazda na vodnom skútri.

Cena bez bonusu 399 EUR.

 

 

Cena zahŕňa : skriptá, obed, občerstvenie, praktický výcvik a skúšky, bonus – nočná kondičná plavba, alebo jazda na vodných skútroch

 

Pre vydanie preukazu Vodca malého plavidla je potrebné si zabezpečiť tieto doklady: 

 • vek nad 15 rokov pre kat. A,  vek nad 18 rokov pre kat. B a C
 • vyplniť prihlášku 
 • žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti VMP + 33 EUR kolok/hotovosť
 • žiadost o vydanie preukazu  odbornej spôsobilosti VMP + 9,50 EUR kolok/hotovosť
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( min. základné vzdelanie)

 

Kurz bude zahájený pre najviac 15 uchádzačov. Rezervácia miesta na kurze je platná až po úhrade kurzovného. Podklady vám zašleme na základe vyplnenej prihlášky, alebo nám napíšte na: prenajom@lodi.sk

 

Kurz  prebieha v zmysle platného zákona od 1.1.2019 nasledovne:

 • sobota od 8,00 hod – do 19:00 hod
 • nedeľa od 8,00 hod – do 15:45 hod
 • plachetnice od 15,45-17,45
 • termín praktického výcviku sa určí dohodou,  7 vyuč.  hodín, spravidla po absolvovaní kurzu

 

Skúška v danom termíne prebieha nasledovne:

 • od 8:00 hod – do 11:00 hod cca
 • skladá sa z dvoch častí,  testovej a praktickej, na našom výukovom motorovom člne/ plachetnici

 

 

V našej škole je možné doplniť praktický výcvik aj na vodné skútre, ktoré je možné si po kurze zapožičať.

Vernostná zľava na druhý kapitánsky kurz (námorný) 50 EUR, alebo 100 EUR

Fotografie z výcviku a skúšok

Najbližší termín kurzu v Bratislave: pripravujeme na Marec 2020

*Nočná kondičná plavba navyše v cene kurzu :

Trénujeme s vami kondičnú plavbou večer, v noci, aby ste v prípade potreby zvládli čo najlepšie návrat do prístavu.
Nočná, večerná kondičná plavba sa realizuje za tmy. Hodnota nočnej kondičnej plavby  100 EUR-130 EUR*

 

NOVINKA: Testovací portál : 

Po úhrade kurzovného Vám zašleme prihlasovacie údaje a umožníme pripravovať sa na TESTY v našom vlastnom testovacom portále, v skutočných otázkach, ktoré budete mať na skúškach. Skúšobné testy nájdete tu: vodcamalehoplavidla.sk 

Teoretická časť kurzu:

 • Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, Zákon 338/2000
 • CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
 • Plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí
 • Praktické príklady a riešenie situácií, skúsenosti  z praxe,  testy

 

Praktická časť motorové člny:

Najkvalitnejší praktický výcvik na motorových člnoch na Dunaji,  zameraný na vaše 100% zvládnutie skúšok, i pre samotnú prax. Lektor s dlhoročnou výcvikovou praxou, viac ako 25 rokov na Dunaji, s nami zvládnete náročnosť pristávacieho manévra i plavbu.

 • max. počet 2-3 osoby na plavidle
 • oboznámenie sa technickými parametrami plavidla, plánovanie plavby, príprava na plavbu od A-Z
 • manévrovanie s plavidlom
 • nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia
 • plavba a státie v toku Dunaja voči brehu, nácvik zvládnutia náročnosti samostatnej plavby
 • pristávanie v prúde k pontónu
 • riešenie krízových situácií – muž cez palubu, zlyhanie motora, náhla zmena počasia
 • záchrana topiaceho sa, pomoc inému plavidlu – vykonávame vodnú záchrannú službu, máme skúsenosti s pracovnou a rekreačnou plavbou na vode, záchranou topiacich osôb, lodí, riešením krízových situácií
 • ďalšie dôležité nácviky, budovanie návykov a príprava do praxe, to všetko  zamerané na vašu budúcu bezpečnú a pohodovú plavbu

 

Praktická časť plachetnice:

 • max. 1-2 osoby na výcviku
 • oboznámenie sa s technickými parametrami plavidla, plánovanie plavby, príprava na plavbu
 • plavba na plachetnici, práca s oplachtením, lanovím
 • manévrovanie s plavidlom na predobočný, bočný a zadný vietor, obraty, plavba na cieľ
 • nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia
 • lektor praktického výcviku s praxou viac ako 30 rokov plavby na plachetnici na sladkej vode

 

 

Cena zahŕňa:  

 • profesionální a vysoko odborní inštruktori
 • lektori vnútrozemskej a námornej plavby
 • teoretická výuka v klimatizovanej profesionálnej miestnosti
 • praktická výuka na motorovom člne, plachetnici
 • vlastný študijný materiál schválený Dopravným úradom
 • pripojenie na internet – WIFI
 • celodenné občerstvenie – káva, minerálka, čaj, obed
 • ako jediná škola ponúkame prípravu na skúšky v našom testovacom portále

 

Miesto kurzu:

Teoretická časť : profesionálna školiaca miestnosť v Prístave, Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)

Praktická časť : Dunaj a jeho ramená, jazdy sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu
Výcvikové plavidlá: motorové člny  – Regal 1900 (6m), Suntracker 26 XP3 (9m), Four Winns Horizon 2200 (8m),  vodné skútre YAMAHA, plachetnica EMPO 830

 

V prípade záujmu si po splnení podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.  

Termíny kurzov 2019

Dopravný úrad rozhoduje o termíne skúšky, spravidla 2-3 týždne od kurzu.

 
Termíny kurzov
Predpokladaný termín skúšky
01. 03. – 03. 03. 2019
21. 03. 2019
 
29. 03. – 31. 03. 2019
11. 04. 2019
 
12. 04. – 14. 04. 2019
02. 05. 2019
 
10. 05. – 12. 05. 2019 
30. 05. 2019
 
14. 06. – 16. 06. 2019
04. 07. 2019
09. 08. – 11. 08. 2019
22. 08. 2019
 
06. 09. – 08. 09. 2019
19. 09. 2019
13. 09. – 15. 09. 2019
26. 09. 2019
04. 10. – 06. 10. 2019
17. 10. 2019
25. 10. – 27. 10. 2019
07. 11. 2019

Vernostná zľava

Prihláste sa na obidva kapitánske kurzy, vnútrozemský a more. Aj postupne.  

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny a plachetnice u nás, získate zľavu vo výške 100 EUR, alebo nočnú kondičnú plavbu v kurze VMP v hodnote 100 EUR

Absolvujte kapitánske kurzy (vnútrozemský a more, aj postupne) na motorové člny u nás, získate zľavu vo výške 50 EURalebo nočnú kondičnú plavbu v kurze VMP v hodnote 100 EUR

 

Prihláška na kurz

 

Ak nie ste rozhodnutý pre daný termín, zakúpte si voucher a môžete ho použiť v termíne, ktorý Vám vyhovuje, alebo ho môžete vymeniť za plavbu.
Platí 12 mesiacov.

kapitan
2016ponton
g
IMG_3533
miestnost2
kondicna5
marikaorezana
????????
vodca_maleho_plavidla_C

Sme autorizovaný predajca značiek

YAMAHA Marine, Tracker boats, Nitro, Mako, Suntracker, Tahoe boats

Máme obchodné zastúpenie pre značky  Regalboats, Agapi, Cranchi

2018-Yamaha-VXR-EU-Black-Metallic-with-Matte-Carbon-Action-007
2017-Yamaha-M-20-EU-NA-Action-002
2017-Yamaha-F350-EU-NA-Action-011
700_img167099_900
2016-NITRO_Multi-Species_ZV18_yt-web
Targa-V-18-WT_img169269_700

S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám.
Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, čo sa týka výsledkov na skúškach i v praxi. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás – nových kapitánov.

 

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode.