• PO-PI 9:00-18:00
 • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
 • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Vodca malého plavidla

Kontakt

Na základe zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe sme držiteľmi poverenia Dopravného úradu na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodca malého plavidla v kategóriách A, B, C.

S výukou nových kapitánov máme dlhoročné skúsenosti, individuálny a profesionálny prístup k Vám.
Vašej príprave do praxe venujeme vysokú starostlivosť a aj preto naši absolventi dlhodobo patria medzi tých najlepších, čo sa týka výsledkov na skúškach i v praxi. Každoročne vyškolíme a pripravíme do praxe mnohých z vás – nových kapitánov.

 

Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode.

Najbližší termín kurzu v Bratislave: 10.05.2019

Fotografie z výcviku a skúšok

Skupina  A  – motorové člny do 20kW – 229 EUR

Max. povolený výkon motora do 20kW,  pre záujemcov od 15 rokov. Nočná kondičná plavba v cene kurzu zdarma

Skupina A, B – motorové lode nad 20 kW –  akciová cena 299 EUR. Bežná cena kurzu 320 EUR.

Najdlhšia praktická výuka za akciovú cenu. 

Zo zákona od 1.1.2019 povinný praktický výcvik  7 vyuč.  hodín, naviac s 1,5 hod.  nočnou plavbou v hodnote 150 EUR* spolu 8,5 vyuč. hod. praktického výcviku, aby ste mali istotu pri vedení plavidla.  

V našej škole je možné doplniť praktický výcvik aj na vodné skútre, ktoré je možné si po kurze zapožičať.

Skupina A,  B,  C – motorové lode a plachetnice – akciová cena 399 EUR. Bežná cena 430 EUR.

Zo zákona povinný praktický výcvik  v dlžke 7 vyuč. hodín

7 vyuč. hod. na motorovej lodi

+ 4 vyuč. hod. na plachetnici

+ zdarma 1,5 vyuč. hod. nočná kondičná plavba v hodnote 150 EUR* na motorovom člne alebo denná kondičná plavba na plachetnici nad rámec povinného výcviku v cene kurzu

Praktický výcvik  v akciovej cene s nočnou/dennou plavbou spolu   12,5 vyuč. hod. praktického výcviku, aby ste mali istotu pri vedení plavidla.

 

 

*Nočná kondičná plavba navyše v cene kurzu :

Trénujeme s vami kondičnú plavbou večer, v noci, aby ste v prípade potreby zvládli čo najlepšie návrat do prístavu.
Nočná, večerná kondičná plavba sa realizuje za tmy. Hodnota nočnej kondičnej plavby pre tri osoby 150 EUR*

NOVINKA: Testovací portál : 

Po úhrade kurzovného Vám zašleme prihlasovacie údaje a umožníme pripravovať sa na TESTY v našom vlastnom testovacom portále, v skutočných otázkach, ktoré budete mať na skúškach. Skúšobné testy nájdete tu: vodcamalehoplavidla.sk 

Termíny kurzov 1. polrok 2019

Dopravný úrad rozhoduje o termíne skúšky, spravidla 2-3 týždne od kurzu.

 
Termíny kurzov
Predpokladaný termín skúšky
01. 03. – 03. 03. 2019
21. 03. 2019
 
29. 03. – 31. 03. 2019
11. 04. 2019
 
12. 04. – 14. 04. 2019
02. 05. 2019
 
10. 05. – 12. 05. 2019
30. 05. 2019
 
14. 06. – 16. 06. 2019
27. 06. 2019
12. 07. – 14. 07. 2019
25. 07. 2019
09. 08. – 11. 08. 2019
22. 08. 2019
13. 09. – 15. 09. 2019
26. 09. 2019
04. 10. – 06. 10. 2019
17. 10. 2019

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:

– vyplniť prihlášku na našom portále

– žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

– žiadost o vydanie preukazu  odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

– fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

– 33 EUR + 9,50 EUR – e-kolok / poplatok za skúšku a vydanie preukazu

 

Časové rozpätie kurzu:

Piatok:  16,00 – 20,00 hod.
Sobota:  08,00 – 17,00 hod.
Nedeľa:  08,00 – 14,00 hod.
Nedeľa:  14,00 – 16,00 hod. teoretická časť výuky kat. C – plachetnica

 

Miesto kurzu:

Teoretická časť : Prístav, Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)
Praktická časť : Dunaj a jeho ramená, jazdy sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu
Výcvikové plavidlá: motorové člny Four Winns 2200 (8m) a Regal 1900 (6m), vodné skútre YAMAHA, plachetnica Sportina 620

 

Teoretická časť kurzu:

 • Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, Zákon 338/2000
 • CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
 • Plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí
 • Praktické príklady a riešenie situácií, skúsenosti  z praxe,  testy

 

Praktická časť motorové člny:

Najkvalitnejší praktický výcvik na motorových člnoch so zabudovaným motorom na Dunaji zameraný na 100% zvládnutie praktickej časti skúšok, i v samotnú prax, lektor praktického výcviku s výcvikovou praxou viac ako 25 rokov na motorovom člne na Dunaji

 • max. počet 2-3 osoby na plavidle
 • oboznámenie sa technickými parametrami plavidla, plánovanie plavby, príprava na plavbu, manévrovanie s plavidlom, práca s lanami – nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia
 • plavba a státie v toku Dunaja voči brehu, pristávanie v prúde k pontónu, riešenie krízových situácií – muž cez palubu, zlyhanie motora, náhla zmena počasia
 • záchrana topiaceho sa, pomoc inému plavidlu – vykonávame vodnú záchrannú službu, máme skúsenosti s pracovnou a rekreačnou plavbou na vode, záchranou topiacich osôb, lodí, riešením krízových situácií

 

Praktická časť plachetnice:

 • max. 2 osoby na výcviku, oboznámenie sa s technickými parametrami plavidla, plánovanie plavby, príprava na plavbu
 • plavba na plachetnici, práca s oplachtením, lanovím, manévrovanie s plavidlom na predobočný, bočný a zadný vietor, obraty, plavba na cieľ, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia
 • lektor praktického výcviku s praxou viac ako 30 rokov plavby na plachetnici na sladkej vode

 

Cena zahŕňa:  

 • profesionální a odborní inštruktori, lektori vnútrozemskej a námornej plavby
 • teoretická výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti, praktická výuka na motorovom člne, plachetnici
 • študijný materiál schválený Dopravným úradom, pripojenie na internet – WIFI
 • celodenné občerstvenie – káva, minerálka, čaj, obed
 • ako jediná škola ponúkame prípravu na skúšky v našom testovacom portále

V prípade záujmu si po splnení podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

 

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.  

Vodca malého plavidla –  odborná spôsobilosť vnútrozemskej plavby viesť malé rekreačné plavidlo do 20m dĺžky lode, do 12 členov posádky, a získava sa v kategóriách:

Kategória A –  vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia
a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW

Kategória B – vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, bez obmedzenia výkonu

Kategória C – vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2

Kategória D – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.

Vernostná zľava

Prihláste sa na obidva kapitánske kurzy, vnútrozemský a more. Aj postupne.  

Kombinácia motorové člny a plachetnice – získate zľavu 100 EUR

Kombinácia motorové člny  – získate zľavu  30 EUR

Prihláška na kurz

 

Ak nie ste rozhodnutý pre daný termín, zakúpte si voucher a môžete ho použiť v termíne, ktorý Vám vyhovuje, alebo ho môžete vymeniť za plavbu.
Platí 12 mesiacov.

kapitan
2016ponton
g
IMG_3533
miestnost2
kondicna5
marikaorezana
????????
vodca_maleho_plavidla_C

Sme autorizovaný predajca značiek

YAMAHA Marine, Tracker boats, Nitro, Mako, Suntracker, Tahoe boats

Máme obchodné zastúpenie pre značky  Regalboats, Agapi, Cranchi

2018-Yamaha-VXR-EU-Black-Metallic-with-Matte-Carbon-Action-007
2017-Yamaha-M-20-EU-NA-Action-002
2017-Yamaha-F350-EU-NA-Action-011
700_img167099_900
2016-NITRO_Multi-Species_ZV18_yt-web
Targa-V-18-WT_img169269_700

Byť kapitánom lode je odmena za úspech