• PO-PI 9:00-18:00
 • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
 • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

 

 

Preukaz  potrebujete ak má rekreačné plavidlo:

– celkovú dĺžku viac 2,5m a maximálne do 24 m
– výkon hlavného motora je vyšší ako 4 kW
– plocha základného oplachtenia je väčšia ako 12 m2
– počet osôb na palube je max. 12

 

Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C – pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B – morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A – oceánska plavba na mori bez obmedzenia

 

Kurz stupeň C:

Najbližší termín kurzu : 23.8.2019 - prihlásiť sa môžete už teraz

Informácie o kurze a skúškach :


Teoretická skúška Námorného kurzu a Rádiotelefonistu sa vykonáva v našich školiacich priestoroch v Dome lodníkov, skladá sa z dvoch častí, písomnej prípravy a ústneho podania z predmetov:

 

 • Navigácia – základné vedomosti
 • Plavebná náuka – vrátane plachetníc
 • Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori – COLREG
 • Meteorológia – základné vedomosti
 • Zdravoveda
 • Jachtársky slovník v angličtine – základné pojmy

 

Cena zahŕňa:

 • prednášky z predmetov, skriptá,
 • navigačné pomôcky, pracovné mapy,
 • obed, občerstvenie na kurze – káva, minerálky, drobné sušienky,
 • klimatizovanú miestnosť,
 • prípravu a absolvovanie skúšok oboch kurzov v našich priestoroch v Dome lodníkov, Horárska 12, Bratislava

Cena teor. prípravy kurzu kat. C –   350 EUR

 

Časový rozvrh kurzu: piatok    8.00 – 19.00 hod.
sobota   8.00 – 18.00 hod.
Nedeľa  8.00 – 16.00 hod. , od 16.00 – 19.00 hod. prednáška Radiotelefonista

 

Pre tých, ktorí nemajú možnosť získať nautickú prax, ponúkame možnosť absolvovať ju s našim lektorom, oprávneným vykonávať výcvik a praktické skúšky k námornému kurzu, resp. pre držiteľov preukazu absolvovať zdokonaľujúci praktický výcvik na mori 


Doklady potrebné k vydaniu preukazu:


– žiadosť o povolenie skúšky a vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti

– potvrdenie o plavbe na mori – nautickej praxi 200 NM, resp. 100 moto hodín s držiteľom preukazu  oprávneným na rekreačnú plavbu na mori (i vydaným v zahraničí), tlačivo zašleme

– lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace – praktický lekár

– 2 farebné fotografie 3,5 x 3 cm

– e-kolok na vydanie preukazu 40,- EUR

– absolvovanie praktickej plavby podľa výberu kvalifikácie na preukaze – na výber plavba na našom  plavidle na Dunaji, alebo na plachetnici námornej veľkosti na jazere Neusiedler v Rakúsku, alebo na Balatóne, v individuálnom alebo skupinovom termíne

– preukaz odbornej spôsobilosti – info tu Rádiotelefonista plavebnej pohyblivej služby –  kurz v našej ponuke,  kurzy realizujeme v nadväznosti na námorný kurz tak, aby vydanie preukazu nekolidovalo s vydaním preukazu na more.

Po prihlásení sa na kurz vám potrebné tlačivá zašleme

 

tel. + 421 910 312 399
tel. + 421 910 569 933

Návrh termínov a skúšok schvaľuje Námorný úrad

 

Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška

 1. 22. – 24. 02. 2019 26. 03. 2019
 2. 05. – 07. 04. 2019 30. 04. 2019
 3. 17. – 19. 05. 2019 11. 06. 2019
 4. 07. – 09. 06. 2019 20. 06. 2019
 5. 23. – 25. 08. 2019 10. 09. 2019
 6. 20. – 22. 09. 2019 09. 10. 2019
 7. 11. – 13. 10. 2019 28. 10. 2019
 8. 08. – 10. 11. 2019 29. 11. 2019

Prihláste sa na kapitánske kurzy (vnútrozemský a more) na motorové člny a plachetnice u nás, aj postupne, získate zľavu vo výške 100 EUR

 

 

Prihláste sa na kapitánske kurzy (vnútrozemský a more) na motorové člny u nás, aj postupne, získate zľavu vo výške 50 EUR

Prihláška na kurz:

Prihláška na  praktický výcvik

na plachetnici na mori. Zameraný je na na získanie praxe a zloženie praktickej skúšky na mori pre tých, ktorí chcú získať potrebné zručnosti. Prihlásiť sa môžete už teraz.

Máte otázku?

Kontakt

Sme autorizovaný predajca značiek

YAMAHA, Tracker boats, Nitro, Mako, Suntracker, Tahoe boats

Máme obchodné zastúpenie pre značky

Regalboats, Agapi, Cranchi

700_img167101_900
maxresdefault (2)
2018-Yamaha-GP1800-EU-Team-Yamaha-Blue-Action-003
2300RX_insets_17_469-2k
M38HT_03-1-mve6vcpgq11eazy3jgulhkbvcd44f9dwvq87pvj6p4
2300-hero-v2
234-CC_img164688_900
block_home
204-CC_img164646_900