• PO-PI 9:00-18:00
  • Komárovská 47, 821 06 Bratislava
  • +421 910 569 933 +421 910 312 399

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva naša spoločnosť Hot chilli lode, s.r.o. kvalifikačné kurzy a skúšky pre uchádzačov o vydanie preukazu spôsobilosti Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

 

 

Preukaz  potrebujete ak má rekreačné plavidlo:

– celkovú dĺžku viac 2,5m a maximálne do 24 m
– výkon hlavného motora je vyšší ako 4 kW
– plocha základného oplachtenia je väčšia ako 12 m2
– počet osôb na palube je max. 12

 

Rozoznávame tri úrovne oprávnenia na vedenie námorného rekreačného plavidla:

Stupeň C – pobrežná plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, držiteľ preukazu je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B – morská plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia
Stupeň A – oceánska plavba na mori bez obmedzenia

 

Kurz stupeň C:

Najbližší termín kurzu : prihlásiť sa môžete už teraz- pripravujeme na august-september

Informácie o kurze:


Teoretická skúška sa vykonáva z dvoch častí, písomnej a ústnej
– Navigácia – základné vedomosti
– Plavebná náuka – vrátane plachetníc
– Námorné právo a Medzinárodné predpisy o zabránení zrážkam na mori COLREG)
– Meteorológia – základné vedomosti
– Zdravoveda – základné vedomosti
– Jachtársky slovník v angličtine – základné vedomosti

 

Časový rozvrh kurzu: piatok    8.00 – 19.00 hod.
sobota   8.00 – 18.00 hod.
Nedeľa  8.00 – 16.00 hod.


Doklady potrebné k vydaniu preukazu:


– žiadosť o povolenie skúšky na získanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
– žiadosť o vydanie medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla na mori

– potvrdenie o nautickej praxi min. 200 NM
– potvrdenie o praktickej skúške ( podľa výberu)
– lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, nie starší ako tri mesiace (praktický lekár)
– 2 farebné fotografie pasového formátu
– e-kolok za vydanie preukazu 40,- EUR
– preukaz odbornej spôsobilosti – Rádiotelefonista plavebnej pohyblivej služby –  v ponuke kurzy Rádiotelefonista,  realizujeme ich v nadväznosti na námorný kurz

Cena námorný kurz  350 EUR.

Po prihlásení sa na kurz vám potrebné tlačivá zašleme.

tel. + 421 910 312 399
tel. + 421 910 569 933

O termínoch kurzov a skúškok rozhoduje Námorný úrad

Termíny kurzov 

Č. kurzu

Termíny kurzov

Skúška

 1. 22. – 24. 02. 2019 26. 03. 2019
 2. 05. – 07. 04. 2019 30. 04. 2019
 3. 17. – 19. 05. 2019 11. 06. 2019
 4. 07. – 09. 06. 2019 20. 06. 2019

Prihláste sa na kapitánske kurzy (vnútrozemský a more) na motorové člny a plachetnice u nás, aj postupne, získate zľavu vo výške 100 EUR

 

 

Prihláste sa na kapitánske kurzy (vnútrozemský a more) na motorové člny u nás, aj postupne, získate zľavu vo výške 50 EUR

Prihláška:

Praktický výcvik na získanie praxe a zloženie praktickej skúšky na mori pre tých, ktorí chcú získať potrebné zručnosti pripravujeme v jarných mesiacoch 2019. Prihlásiť sa môžete už teraz.

Máte otázku?

Kontakt

Sme autorizovaný predajca značiek

YAMAHA, Tracker boats, Nitro, Mako, Suntracker, Tahoe boats

Máme obchodné zastúpenie pre značky

Regalboats, Agapi, Cranchi

700_img167101_900
maxresdefault (2)
2018-Yamaha-GP1800-EU-Team-Yamaha-Blue-Action-003
2300RX_insets_17_469-2k
M38HT_03-1-mve6vcpgq11eazy3jgulhkbvcd44f9dwvq87pvj6p4
2300-hero-v2
234-CC_img164688_900
block_home
204-CC_img164646_900